Media

Rawbotic

Examen produdution 2017 På StDH

Ett samarbete mellan Tre Teaterteknikstudenter En maskstudent och En dansare. 

Joel Kant. Idè Senografi och Ljuddesign 

Nikta Johannson. Ljusdesign 

Linda Goncalves. Maskdesign

Jon Svednell Idè Senografi och Atomation 

Jonathan Morell Dansare Koraografi